Заавар

Таны цагийг үлэмж хэмнэх ухаалаг шийдэл

{title}

Rio.mn вэб хуудсанд зарлагдсан тусгай хуудаслалттай идэвхжүүлэлтийн арга хэмжээнд оролцон идэвхжүүлэлт, урамшуулал явуулах гэж байгаа үед дараах зааврын дагуу барааны мэдээллийг оруулна.

Дээрх үйлдлийг хиймэгц баталгаажуулах цонх гарч ирнэ. OK дарж баталгаажуулснаар бараа тухайн хуудсанд давхар гарна.

Хэрэв буруу барааг идэвхжүүлэлтийн цэсэнд нэмсэн тохиолдолд дээрх үйлдлийг дахин давтаж хийхэд бараа хасагдах болно.