Заавар

Таны цагийг үлэмж хэмнэх ухаалаг шийдэл

{title}

Вэб сайтдаа бараа нэмэх 

Барааны удирдлага хэсэг дээр дарж +Бараа нэмэх товчыг дарж бараагаа нэмнэ.

Таны сайтад харагдах ангилал хэсэгт таны нэмж буй бараа таны вэб сайтын аль цэсэнд харагдах вэ гэдэгийг зааж өгнө:

Системийн ангилал хэсэгийг та сонгосноор таны бараа rio.mn гэх мэт систем дээр нэгтгэх боломжтой бүхий л вэб сайтуудаар бараагаа суртачилан заруулах боломж бүрдэх юм. Үндсэн ангилал сонгосны дараа сонгогдсон ангилалд тааран нэмэлт мэдээлийг оруулах шаардлагатай. Бид жишээ болгож вэб сайтдаа пүүзний мэдээлэл орууллаа.

Мөн та Таны сайтад харагдах ангилал болон Системийн ангилал 2 ийг Цэс хэсэгээс Цэсээ сонгоод Системийн ангилал хэсгээс шууд холбох боломжтой. Ингэснээр бараа оруулах бүрдээ Системийн ангилал сонгох шаардагагүй болно.

Мэдээллээ оруулсаны дараа хадгал товчиг дарж барааны мэдээллээ хадгална.

3.Оруулсан бараандаа сонголт үүсгэх(Пүүз бол размер,Өнгө гэх мэт ангилал бүрт ялгаатай)

Барааны удирдлага  дээр дарна сонголт үүсгэх бараан дээрхи сонголт гэсэг бичиг дээр дарна. Зураг дээр доогуур нь улаан зураасаар тодотгов.

Сонголт бичиг дээр дарах үед сонголт үүсэх боломжтой бараа доорхи байдлаар харагдана. Пүүзний хувьд өнгө болон размераар сонголт үүсэж байна. Ангиалал бүрд ялагаатай сонголтын санал болгоно мөн та та өөрийн хүссэн сонголтыг өөрөө үүсгэх боломжтой. 

Таны бараа ямар төрлөөр сонголт үүсэх вэ гэдэгээ сонгоно. Жишээ нь та пүүз оруулж байгаа бол өнгө,размер 2 ийг чек хийнэ.Хэрэв олон өнгөгүй бол зөвхөн размерийн сонголт гэж сонгоход болно.(Бид жишээ болгож өнгө размерийг 2 ууланг нь сонгосон) Хадгал товчыг дарах үед анхааруулга өгөх бөгөөд анхааруулгыг уншаад асуудалгүй бол Ok дарна. Ингэснээр таны дэлгэц доорхи байдлаар харагдана.

Select Images товчыг дарж пүүзнийхаа өнгүүдийг оруулна.

Зураг дээрхи олон янзын өнгө нь тухайн зураг дээрхи пүүз ямар ямар өнгө агуулсан гэдэгийг зааж өгч байгаа юм ингэснээр хэрэглэгч өнгөөр хайхад өртөх боломжтой юм. 

Харин дээрхи чэкүүдийг чэклэсний дараа сонголтыг үүсгэх товч дармагц таны барааны сонголт үүсэх ба тус тусад нь засах товч дарж мэдээллийг өөрчлөх боломжтой. Жишээ нь барааны нэрэн дээр Улаан 43 размер эсвэл ялгаатай үнэтэй бол үнийг нь засах гэх мэт.

Бид жишээ нь дээрээ 26,25 гэсэр размерийг 2 зурагтай нь чэк хийснээр нийт 4 барааны сонголт үүссэн байна.Зураг бүр дээрхи 25 болон 26 размер нийт 4 бараа нэмэгдсэн байна.

Одоо вэбсайтруугаа орж бараагаа үзвэл дараах байдалтай харагдаж байна.